Stolplösa Sommarstad Koloniförening © 2012

Vid försäljning

Allmänt

Skall du sälja din koloni, så göres detta vardagar efter kl. 17.00 samt på lördag/söndagar. Tag kontakt med Lars-Göran Persson tomt 109, sekreterare:

070 - 294 66 01


Meddela styrelsen minst 14 dagar innan överlåtelsen, för att styrelsen skall kunna göra tillsyn av tomt och byggnader, enligt arrendekontraktet. 

Stugan och tomten

Halva gångens bredd utanför kolonitomten skall hållas fri från ogräs samt skyddsplanteringen, utan användande av kemiska medel.

Brevlåda skall finnas.

Stugnummer skall finnas tydligt uppsatt.

Växter längs gångarna skall klippas så att grenar inte hänger ut över tomtgränsen.

Höjden på träd bör ej överskrida 4 meter.

Bråte och annat som belamrar tomten ska forslas bort.

Att tomten skall vara i vårdat skick, så den ej vållar besvär för dina grannar.

Uppgifter till styrelsen

Stugnummer


Fullständiga uppgifter på köparen


Styrelsen skall godkänna köparen som medlem


Säljare skall betala 200 kronor i administrativ kostnad


Arrendekontraktet skall medtages

Köpare    

Köpare skall betala 1 000 kronor i föreningsavgift.

Medtag ID-handlingar

Köparen skall se till att stugan skall vara i det skick, så att den uppfyller arrendekontraktet.

Överlåtelsen framflyttas tills ovannämda är klarlagt.

Målsättningen är att varje stuga och tomt ska utgöra en prydnad för vårt koloniområde.Stolpalösa Sommarstad

Axel Danielssons väg 281

21582 Malmö

Kontakta Stolpalösa?

Klicka här.