Stolplösa Sommarstad Koloniförening © 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolpalösa Sommarstad

Axel Danielssons väg 281

215 82 MALMÖ

 

 

 

Vid försäljning

 

 

Allmänt

 • Skall du sälja din koloni, så göres detta vardagar efter kl. 17.00 samt på lördag/söndagar. Tag kontakt med Lars-Göran Persson tomt 109, sekreterare:
  070 - 294 66 01
 • Meddela styrelsen minst 14 dagar innan överlåtelsen, för att styrelsen skall kunna göra tillsyn av tomt och byggnader, enligt arrendekontraktet. 

 

Stugan och tomten

 • Halva gångens bredd utanför kolonitomten skall hållas fri från ogräs samt skyddsplanteringen, utan användande av kemiska medel.
 • Brevlåda skall finnas.
 • Stugnummer skall finnas tydligt uppsatt.
 • Växter längs gångarna skall klippas så att grenar inte hänger ut över tomtgränsen.
 • Höjden på träd bör ej överskrida 4 meter.
 • Bråte och annat som belamrar tomten ska forslas bort.
 • Att tomten skall vara i vårdat skick, så den ej vållar besvär för dina grannar.

 

Uppgifter till styrelsen

 • Stugnummer
 • Fullständiga uppgifter på köparen
 • Styrelsen skall godkänna köparen som medlem
 • Säljare skall betala 200 kronor i administrativ kostnad
 • Arrendekontraktet skall medtages


Köpare    

 • Köpare skall betala 1 000 kronor i föreningsavgift.
 • Medtag ID-handlingar
 • Köparen skall se till att stugan skall vara i det skick, så att den uppfyller arrendekontraktet.
 • Överlåtelsen framflyttas tills ovannämda är klarlagt.

 

 

Målsättningen är att varje stuga och tomt ska utgöra en prydnad för vårt koloniområde.

 

 

Om du vill lägga upp din stuga till försäljning på stolpalosa.se,

kontakta Siv Börjesson, styrleseledamot/webbansvarig:

 

info@stolpalosa.se

0723 - 28 04 28

 

Bifoga text (max 500 ord), bild, utropspris och kontaktuppgifter.

 

Nyheter

 

 

 

 

Kontakta Stolpalösa?

Klicka här.