Trädgårdsavfall
Vill du ha en avfallstunna till trädgårdsavfall, beställer du den från VASyd,
tel 040-625 10 00. 

Tömning av trädgårdsavfall sker fredagar udda veckor
under v. 9 – 49.

Tunnan ställs ut på anvisad plats på någon av våra parkeringar.


Kostnad: 730 kr/år. (2024 års taxa)


Föreningen tillhandahåller följande under sommarsäsong:

Utlåning av redskap

Föreningen har redskap till utlåning (max tre dagar/gång) till en mindre kostnad.
Dessa finns i det blå huset vid infarten till parkering B-området. 


Uthyrning av släp

Det finns även ett släp att hyra till en kostnad av 100 kr/dag.

 

El

För dem som inte har el i sina stugor, finns möjlighet att låna el och förlängningskabel av föreningen, till lättare trädgårdsarbeten för 30 kr/dygn (gäller från 230101) .

Gör så här 
Vill du boka eller låna något av ovanstående så hör av dig någon dag innan,
genom att ringa
0722- 36 14 36.

Mån-fredag 16.30-19.00 eller lör-sön 10.00-12.00

(gäller under 15/4-15/10).