Vi hälsar nya kolonister välkomna!

2023:
sept. stuga 6

nov. -"- 55

2024:

feb. -"- 23, 50

mars: -

april stuga 60 och 16

maj stuga 21


(På grund av GDPR kan vi inte publicera namn utan endast vilken stuga det gäller.)


Stadgar och regler

Det är viktigt att känna till föreningens stadgar, ordningsregler och vad som gäller vid en eventuell försäljning.


I länkarna i högerspalten hittar du information om detta.


Koloniträdgårdsförbundet

Som medlem får du rabatter. Nytt för i vår är 15 % rabatt på bivaxdukar från Dooek samt 20 % rabatt på Agriton Sverige, som bland annat säljer flytande mikroorganismer.

Fler rabatter finns här:
Rabattkoder

Läs mer på Koloniträgårdsförbundets hemsida:

Koloniträdgårdsförbundet – Tillsammans stärker vi kolonirörelsen

Du kan även följa förbundet på Facebook.


Sociala medier:

Stolpalösa har en Facebooksgrupp där du kan lägga upp om du har något över eller höra efter om någon har något du behöver. Adminstratör för denna är Sofie, stuga 85.

Gruppen heter Kolonisterna På Stolpalösa. Sluten grupp endast för medlemmar.


Stolpalösas odlingsgrupp!


På koloniområdet har vi en odlingsgrupp där vi alla som är med bestämmer vad vi vill göra under säsongen. Välkomna att vara med, ta kontakt med oss via Stolpalösas facebookgrupp (Kolonisterna på Stolpalösa) eller genom kontakt med Diego i stuga 6 eller Malin i stuga 68.


https://facebook.com/events/s/odlingsgruppen/280028245185621/Under sommarsäsong, 15 april - 15 oktober, gäller följande:

 • Vattnet slås på under april, specifikt datum regleras mellan de olika koloniområdena och kommunen. Tänk på att stänga kranen i god tid innan vattenpåsläpp!

 • Flaggan hissas när vattnet är påslaget.
    
 • Grindarna till parkeringarna är öppna från 15 april.

 • Tömning av trädgårdsavfall sker på fredagar, udda veckor. Vecka 9 - 49Under vintersäsong, 15 oktober - 15 april, gäller följande:

 • Vattnet stängs av, tänk på att samtliga kranar ska vara öppna efter avstängning!
  Specifikt datum regleras mellan de olika koloniområdena och kommunen. 

 • Flaggan är halad.

 • Toaletter och grindarna till parkeringarna är låsta.
   

Mer information om att äga en koloni finns på Malmö kommuns hemsida.


Stadgar


Ordningsregler


Försäljning


Stämmoprotokoll:

2024

2023